Sunday, January 23, 2011

Bengkel 'Penghasilan Artikel untuk High Impact Factor Journals di Sabah & Sarawak'

Bahagian Penerbitan RMI mengambil inisiatif ke Sabah dan Sarawak untuk menyampaikan bengkel 'Penghasilan Artikel untuk High Impact Factor Journals'. Ini adalah untuk memastikan  para pensyarah di kampus cawangan tersebut tidak ketinggalan dalam menerima ilmu pengetahuan dan input baru yang dapat dimanfaatkan daripada bengkel ini.

Bengkel ini akan menyediakan para penyelidik dengan ilmu pengetahuan baru tentang cara-cara penghasilan artikel untuk diterbitkan dalam jurnal berimpak tinggi. Para pensyarah UiTM di kampus Sabah dan Sarawak juga akan menerima pendedahan-pendedahan baru tentang cara menghasilkan artikel lebih berkualiti seterusnya diterbitkan dalam jurnal berimpak tinggi. Pendedahan seumpama ini akan membolehkan para pensyarah UiTM meningkatkan lagi mutu dan kualiti penulisan mereka.


Foto bengkel 'Penghasilan Artikel untuk High Impact Factor Journals' UiTM Sabah

Prof. Madya Dr. Darussalam menyampaikan sedikit taklimat berkenaan bengkel
Prof. Madya Dr. Norzaidi sedang menyampaikan taklimat kepada para pensyarah

Prof. Madya Dr. Norzaidi menerima cenderahati daripada Pn. Rozita@Uji Mohammed (Timbalan Pengarah PJI, UiTM Sabah)

Foto bengkel 'Penghasilan Artikel unutk High Impact Factor Journlas' di UiTM Sarawak

Y.Bhg Prof. Dr Ahmad Kamal Hayati mengendalikan bengkel
Sebahagian daripada para pensyarah yang hadir
Prof. Madya Dr. Darussalam menerima cenderahati daripada Prof. Madya Dr. Hajah Rasidah Mahdi (Timbalan Pengarah PJI, UiTM Sarawak)
Y.Bhg Prof. Dr Ahmad Kamal Hayati juga menerima cenderahati
daripada Prof. Madya Dr. Hajah Rasidah Mahdi
Antara peserta yang hadir di Dewan Besar UiTM, Sarawak

Foto oleh : Prof. Madya Dr. Darussalam Abu Bakar
                 Prof. Madya Dr. Norzaidi Mohd Daud
Tarikh: 18 Januari 2011 (Sabah)
            20 Januari 2011 (Sarawak)
Penceramah di UiTM Sabah: Prof. Madya Dr. Norzaidi Mohd Daud (S&T dan SSP)
Penceramah di UiTM Sarawak: Y.Bhg Prof. Dr Ahmad Kamal Hayati Yahya (S&T dan SSP)
Moderator: Prof. Madya Dr. Darussalam Abu Bakar
Masa: 2.00 p.m - 5.00 p.m (Sabah & Sarawak)
Tempat: Bilik Mesyuarat Utama (BMU) Gym (Sabah)
Tempat: Dewan Besar UiTM Sarawak (Sarawak)
Kehadiran di Sabah : 26 orang
Kehadiran di Sarawak : 69 orang

Thursday, January 13, 2011

Bengkel 'Penghasilan Artikel untuk High impact Journals' di UiTM Kedah mendapat sambutan luar biasa

Jutaan tahniah pihak Penerbitan ucapkan kepada warga UiTM Kedah yang telah menyertai bengkel 'Penghasilan Artikel untuk High Impact Factor Journals' pada 13 Januari 2011. Sambutan luar biasa yang diberikan oleh warga UiTM Kedah terhadap bengkel ini adalah diluar jangkaan pihak kami. Ini menunjukkan warga UiTM Kedah sememangnya bersedia dan ingin menerima input-input baru bagi meningkatkan kualiti penyelidikan mereka disamping menambah ilmu pengetahuan.

Bengkel 'Penghasilan Artikel untuk High Impact Factor Journals' yang diadakan kali ini adalah sama dengan bengkel yang diadakan di cawangan-cawangan lain sebelum ini. Objektif bengkel ini adalah untuk memberitahu audien tentang  teknik-teknik penghasilan artikel berimpak tinggi melalui mentor-mentor  berpengalaman yang dilantik dan juga tentang menerbitkan artikel penyelidik-penyelidik UiTM di dalam jurnal berimpak tinggi dengan bantuan mentor-mentor berkenaan.

Kehadiran warga UiTM Kedah seramai 221 orang merupakan jumlah kehadiran audien bengkel tertinggi  samada di cawangan atau di kampus utama.

Peserta-peserta bengkel di UiTM Kedah

Prof. Madya Dr Norzaidi menerima cenderahati daripada Y.Bhg Prof. Dr. Zaliha (Pengarah Kampus)

Prof. Madya Dr. Darussalam turut menerima cenderahati daripada Y.Bhg Prof. Dr. Zaliha

Foto oleh Prof. Madya Dr. Norzaidi Mohd Daud
Tarikh : 13 Januari 2011
Penceramah : Prof Madya Dr. Norzaidi Mohd Daud (SSP)
                     Prof Madya. Dr. Muhd Zu Azhan Yahya (S&T)
Moderator :  Prof. Madya Dr. Darussalam Abu Bakar
Masa : 2.00 petang - 5.00 petang
Tempat : Dewan Sarjana 2, UiTM Merbok, Kedah.
Kehadiran : 221 orang

Wednesday, January 12, 2011

Kursus 'Sage Research Method Online' mendapat sambutan menggalakkan

Bahagian Penerbitan RMI dan Jabatan Sokongan Penyelidikan PTAR 1 telah menganjurkan kursus 'Sage Research Method Online' untuk memudahkan para penyelidik mencari maklumat dengan menggunakan pangkalan data SAGE secara 'online'.

SAGE merupakan satu sistem pangkalan data secara online yang boleh diakses untuk tujuan mencari maklumat berkaitan penyelidikan. Kursus ini sememangnya penting kepada pensyarah-pensyarah kerana mereka akan menerima input baru dan mereka juga akan lebih memahami cara-cara untuk mengunakan pangkalan data 'SAGE' ini.

Kursus ini dikendalikan oleh Rosalia Garcia daripada Acces Dunia dan kursus ini sememangnya mendapat sambutan yang sangat positif kerana kehadiran para pensyarah melebihi apa yang dijangkakan.


Sebahagian daripada risalah SAGE

Rosalia Garcia sedang menyampaikan kursus SAGE

Antara peserta yang menyertai kursus SAGE

Pelajar juga turut menyertai kursus SAGE

Peserta-peserta memenuhi Pusat IT PTAR 1

Prof. Madya Dr.Darussalam dan sebahagian daripada staf Penerbitan RMI

Foto oleh: Hairi Mohamad@ Hussin
Tarikh : 12 Januari 2011
Penceramah :Rosalia Garcia
Moderator : Siti Rohayu Mohd Yusof
Masa : 2.00 - 4.00
Tempat : Pusat IT, Perpustakaan Tun Abdul Razak 1 (PTAR 1)
Kehadiran : 60 orang

Monday, January 10, 2011

Bahagian Penerbitan RMI anjur bengkel di empat kampus cawangan

Bengkel anjuran Bahagian Penerbitan RMI kini telahpun mula bergerak ke kampus-kampus cawangan UiTM untuk memudahkan para penyelidik di kampus cawangan. Mereka tidak perlu datang ke kampus utama untuk menghadiri bengkel-bengkel penyelidikan.

Bengkel yang dianjurkan ini adalah bertujuan untuk mempelajari teknik-teknik penghasilan artikel berimpak tinggi melalui mentor-mentor berpengalaman yang dilantik dan juga untuk mempelajari cara menerbitkan artikel mereka di dalam jurnal berimpak tinggi dengan bantuan mentor-mentor berkenaan. Kesemua bengkel yang diadakan dikampus cawangan adalah menggunakan modul yang sama dengan tajuk bengkel 'Penghasilan Artikel untuk High Impact Factor Journals' dan membabitkan kedua-dua gugusan Sains Sosial & Pengurusan dan Sains & Teknologi.


Bengkel 'Penghasilan Artikel untuk High Impact Factor Journals' di UiTM Dungun,  Terengganu
Tarikh : 21 Disember 2010
Penceramah : Y.Bhg Prof. Dr. Rosmimah Mohd Roslin (kategori SSP dan S&T)
Moderator : Prof. Madya Dr. Darussalam Abu Bakar
Masa : 10 pagi - 3 petang
Tempat: Dewan Mawar, UiTM Terengganu
Kehadiran : 70 orang


Bengkel 'Penghasilan Artikel untuk High Impact Factor Journals' di UiTM Jengka, Pahang


Para pensyarah yang hadir ke bengkel di UiTM Jengka

Y.Bhg Prof. Dr Ahmad Kamal Hayati sedang mengendalikan bengkel

Prof. Madya Dr. Norzaidi menyampaikan kata-kata pembukaan

Prof. Madya Dr Megat Ahmad Kamal menyampaikan cenderahati
kepada Prof. Madya Dr.Darussalam

Foto oleh Dr. Megat Ahmad Kamal Megat Hanafiah
Tarikh : 22 Disember 2010
Penceramah : Y.Bhg Prof. Dr. Ahmad Kamal Hayati Yahya (kategori S&T)
                      Prof. Madya Dr. Norzaidi Mohd Daud (kategori SSP)
Moderator : Prof. Madya Dr. Darussalam Abu Bakar
Masa : 2 petang - 5 petang
Tempat: Dewan 1 & 2, Institut Kepimpinan dan Pengurusan Kualiti (ILQAM)
Kehadiran : 83 orang


Bengkel 'Penghasilan Artikel untuk High Impact Journals' di UiTM Machang,Kelantan


Sebahagian daripada pensyarah kampus cawangan Kelantan yang menghadiri bengkel ini

Prof. Madya Dr. Norzaidi menerangkan sesuatu kepada peserta bengkel.

Foto oleh Prof. Madya Dr. Norzaidi Mohd Daud
Penceramah : Y.Bhg Prof. Dr. Ahmad Kamal Hayati Yahya (kategori S&T)
                      Prof. Madya Dr. Norzaidi Mohd Daud (kategori SSP)
Moderator : Prof. Madya Dr. Darussalam Abu Bakar                    
Tarikh: 23 Disember 2010
Masa : 9 pagi - 12 tengahari
Tempat: Makmal Komputer Blok D
Kehadiran : 49 orang


Bengkel 'Penghasilan Artikel untuk High Impact Journals' di UiTM Seri Iskandar, Perak

Prof. Madya Dr. Darussalam dan Prof. Madya Dr. Nor Zu Azhan Yahya

Peserta bengkel tekun mencatat maklumat

Foto oleh Prof. Madya Dr. Norzaidi Mohd Daud
                En. Zulfadli Mohd Hatta
Tarikh : 24 Disember 2010
Penceramah : Prof. Madya Dr. Mohd Zu Azhan Yahya (kategori S&T)
                     Prof. Madya Dr. Nor Zaidi Mohd Daud (kategori SSP)
Moderator : Prof. Madya Dr. Darussalam Abu Bakar
Masa : 3 petang - 6 petang
Tempat: Makmal Komputer Fakulti Akaun 1
Friday, January 7, 2011

Bengkel-bengkel yang telah dianjurkan oleh Bahagian Penerbitan

Bengkel Jumpstarting Scholarly Writing

Bengkel Jumpstarting ini adalah bengkel yang dianjurkan oleh Bahagian Penerbitan bersama Jabatan Sokongan Penyelidikan PTAR. Bengkel ini bertujuan untuk memberi peluang kepada pensyarah bagi memahami konsep dan kaitan penyelidikan, penerbitan, kutipan petikan berindeks, jurnal berimpak tinggi dan penggunaan data ISI yang tepat. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pengguna boleh memperolehi pelbagai jenis data Web of Science. Peserta yang menghadiri bengkel ini terdiri daripada kumpulan profesional UiTM. Bengkel yang berlangsung selama dua jam ini menjemput dua orang penceramah iaitu Y.Bhg Prof. Dr. Szarina Abdullah dan En. Rajadev Narayanasami daripada ISI Thompson untuk menyampaikan input baru serta berkongsi pengalaman kepada para peserta. Bengkel ini telah dihadiri oleh 59 orang peserta.
 
En. Rajadev dan Y.Bhg Prof. Dr. Szarina sebelum memulakan bengkel
Para peserta sedang mendengar mentor mengendalikan bengkel
Y.Bhg Prof. Dr. Szarina menunjukkan salah satu risalah bengkel
En. Rajadev sedang menyampaikan ucapan kepada para peserta
Peserta bengkel sedang berbincang dan melihat risalah bengkel 
Foto oleh Hairi Mohamad@ Md Hussin
Tarikh : 4 Ogos 2010
Penceramah :Y.Bhg Prof. Dr. Szarina Abdullah
                     En. Rajadev Narayanasami
Moderator: Prof. Madya Dr. Darussalam Abu Bakar
Masa : 2.30 petang - 5.00 petang
Tempat : Auditorium 2, Institut Kepimpinan dan Pengurusan Kualiti (ILQAM)
Kehadiran : 59 orang


Bengkel Jumpstarting Scholarly Writing 2

Bengkel ini merupakan bengkel Jumpstarting kedua yang dianjurkan oleh Bahagian Penerbitan RMI dan juga jabatan sokongan Penyelidikan PTAR. Susulan dari bengkel Jumpstarting yang pernah diadakan sebelum ini, bengkel kali ini memberi pendedahan tentang pengurusan jurnal berimpak tinggi. Terdapat dua objektif yang penting dalam bengkel ini iaitu memberi pendedahan kumpulan sasaran tentang strategi menguruskan dan meningkatkan kualiti jurnal UiTM supaya menjadi jurnal berimpak tinggi dan juga tentang bagaimana untuk memahami konsep dan kaitan penyelidikan, penerbitan dan kutipan petikan berindeks ke arah mencapai Research University (RU).

Bengkel ini dikelolakan oleh tiga orang penceramah yang berpengalaman luas dalam bidang penerbitan jurnal berimpak tinggi iaitu Y.Bhg Prof. Dr. Szarina Abdullah dari Fakulti Pengurusan Maklumat, Y. Bhg Prof. Dr. Normah Omar (Pengarah ARI) dari Institut Penyelidikan Perakaunan (ARI) dan Prof. Madya Dr. Nor Zaidi Mohd Daud daripada Fakulti Pengurusan Perniagaan .

Terdapat tiga topik utama yang dibincangkan dalam bengkel iaitu Getting to know impact factor journal , C.I.J and Flagship, Strategies from centre of excellence dan Flagship journal writing, best practice. Bengkel ini berlangsung selama 4 jam dan peserta didedahkan dengan pelbagai strategi, pengalaman dan kaedah yang paling mudah untuk menguruskan dan membolehkan penulisan diterbitkan dalam jurnal impak tinggi.

Prof. Madya Dr. Darussalam mengucapkan kata-kata aluan kepada peserta bengkel
Para peserta sedang mendengar taklimat ringkas daripada moderator

Prof. Madya Dr. Norzaidi sedang mengendalikan bengkel  
Y.Bhg Prof. Dr. Normah membentangkan slaid kepada audien

Foto oleh  Hairi Mohamad@Md Hussin
                Muhammad Bahtiar Masidin
Tarikh : 21 Oktober 2010
Penceramah : Y. Bhg Prof. Dr Szarina Abdullah
                     Y.Bhg Prof. Dr. Normah Omar
                      Prof. Madya Dr. Norzaidi Mohd Daud                    
Moderator : Prof. Madya Dr. Darussalam
Masa : 8.30 pagi - 12.30 tengahari

Tempat : Bilik Seminar Perpustakaan Tun Abdul Razak 1 (PTAR 1)
Kehadiran : 48 orang


Bengkel Royal Chemistry of Society

Bengkel Royal Chemistry of Society ini telah diadakan dengan jayanya di Auditorium 2, PTAR 2. Bengkel ini dihadiri oleh 50 orang pensyarah UiTM dan berlangsung selama 3 jam. Bengkel Royal Chemistry of Society ini lebih menumpukan kepada mendedahkan peserta terhadap penerbitan hasil penyelidikan, penerbitan jurnal dan seumpamanya. Seterusnya, objektif bengkel pula adalah untuk memberi ruang dan peluang kepada staf akademik menerbitkan hasil penyelidikan dalam jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Royal Society of Chemistry (RSC), menyebarkan maklumat mengenai aspek-aspek penyuntingan jurnal dan memberi pendedahan mengenai jurnal-jurnal terbitan RSC.

Sebahagian daripada peserta bengkel

Dr. Niamh O' Connor memperkenalkan diri kepada peserta bengkel

Salah seorang peserta bengkel bertanyakan sesuatu kepada penceramah

Prof. Madya Dr. Darussalam menyampaikan cenderahati kepada Dr. Niamh O' Connor

Foto oleh Muhammad Bahtiar Masidin
Tarikh : 28 Julai 2010 
Penceramah : Dr. Niamh O' Connor (Editor Journal R.S.C)
Moderator : Prof. Madya Dr. Darussalam
Masa : 2.00 petang - 5.00 petang
Tempat : Auditorium 2, Perpustakaan Tun Abdul Razak 2 (PTAR 2)
Kehadiran :33 orang

  
Bengkel ISI Web of Knowledge

Bengkel ISI Web of Knowledge merupakan suatu kursus Kemahiran Penggunaan Pangkalan Data Elektronik yang telah dilaksanakan oleh Bahagian Penerbitan jabatan Pengurusan Sokongan Penyelidikan (JPSP) pada 30 jun 2010. Pangkalan Data merupakan sumber elektronik utama bagi rujukan para pelajar, pensyarah dan juga penyelidik. Oleh yang demikian, adalah sangat penting untuk golongan ini mengetahui cara-cara penggunaan sumber elektronik dengan betul dalam memastikan mereka mendapat maklumat yang tepat dan berkualiti.

Objektif utama bengkel adalah untuk memberi latihan secara teori dan praktikal kepada para penyelidik supaya mereka dapat mengetahui bagaimana untuk mendapatkan maklumat dengan cara yang lebih berkesan, pelajari bagaimana pangkalan data elektronik membantu pembantu penyelidik dalam pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan juga membantu para penyelidik supaya dapat mengakplikasikan penggunaan bahan dan perkhidmatan perpustakaan dengan cekap,berkesan dan berdikari. Selain itu, kursus ini juga akan menyumbang kepada pertambahan penggunaan perkhidmatan pangkalan data penyelidikan kalangan pelajar, pensyarah dan penyelidik UiTM.

Peserta dihadkan kepada 50 orang satu sesi. Bengkel ini dibahagikan kepada dua sesi iaitu sesi pagi adalah untuk bidang sains & teknologi manakala sesi petang pula untuk penyelidik bidang sains sosial dan pengurusan. Penceramah bagi bengkel ini ialah En. Patrick See dari ISI Thomson Reuters.


Senarai pendaftaran peserta  bengkel ISI WoK

Antara peserta yang hadir ke bengkel ISI WoK

En. Patrick See memberitahu peserta tentang penggunaan laman web 'ISI-Web of Knowledge'

Prof. Madya Dr. Razidah mengatakan sesuatu kepada staf Penerbitan

Foto oleh Mohammad Bahtiar Masidin
                Hairi Mohamad@ Md Hussin
Tarikh : 30 Jun 2010
Penceramah : En. Patrick See
Moderator : Prof. Madya Dr. Razidah Ismail
Masa : 8.30 pagi - 12.00 tengahari (sesi pagi / S&T)
           1.30 petang - 5.00 petang (sesi petang / SSP)
Tempat : Pusat IT, Perpustakaan Tun Abdul Razak 1
Kehadiran : sesi pagi - 47 orang
                  sesi petang - 44 orang


Thursday, January 6, 2011

Perkhidmatan yang disediakan oleh Bahagian Penerbitan RMI

Menghasilkan Bab dalam Buku
Bab dalam buku merupakan terbitan yang turut dihasilkan oleh pihak Penerbitan RMI. Format penulisan bab dalam buku adalah berbeza dengan penulisan jurnal atau buku biasa. Bab dalam buku akan membabitkan  artikel-artikel penyelidik yang berada dalam satu kategori akan dikumpulkan untuk dibukukan .
Secara ringkasnya, bahagian kulit depan 'bab dalam buku' akan memaparkan semua nama pengarang makalah,jika ia melebihi lima nama, maka ianya akan meletakkan nama pengarang utama sahaja manakala bahagian kandungan  pula  hampir menyerupai buku biasa dengan format teks sama tetapi tajuk makalah  disertakan nama atau nama-nama pengarang. Seterusnya, struktur penulisan makalahnya mempuyai tajuk,pengenalan,bahan perbincangan ,kesimpulan dan senarai rujukan. Bahagian akhir pula terdapat indeks(sama seperti anatomi buku) dan senarai biodata pengarang termasuklah alamat rasmi pengarang. 

Pengesahan Dalam Jawatan
Setiap pensyarah UiTM perlu menghasilkan penyelidikan untuk membolehkan mereka mendapat Pengesahan Dalam Jawatan  sebagai pensyarah tetap UiTM. Penyelidikan yang dilakukan akan dihantar kepada pihak RMI sebelum disokong bagi  tujuan pengesahan jawatan.
Mereka hendaklah menghantar penyelidikan yang dilakukan  serta ianya akan disemak oleh pihak Penerbitan dan juga RMI. Jika laporan penyelidikan yang dihantar memenuhi syarat yang telah ditetapkan, Penolong Naib Canselor (Penyelidikan) akan meyokong Borang Perakuan Penyelidikan Bagi Tujuan Pengesahan Dalam Jawatan untuk diproses oleh Bahagian Peningkatan Kerjaya dan Prestasi, Pendaftar.
Berikut merupakan prosedur untuk proses sokongan bagi Pengesahan Dalam Jawatan;
a)      Mengisi Borang Perakuan Penyelidikan bagi Tujuan Pengesahan Dalan Jawatan.
b)      Mengemukakan lampiran seperti dua naskhah laporan akhir penyelidikan bergeran, sijil    pembentangan di mana-mana seminar dan nombor ISBN/ISSN penerbitan.
c)       Hantar  kepada Penolong Naib Canselor(Penyelidikan), Prof. Abu Bakar Abdul Majeed.                                                                                                       
d)      Menerima surat pengesahan daripada pihak RMI.
e)      Borang pengesahan dalam jawatan akan dihantar kepada Bahagian Peningkatan Kerjaya dan Prestasi, Pendaftar.
Sebarang pertanyaan berkenaan pengesahan jawatan, boleh hubungi 
Ketua Penyelidikan Penerbitan, Prof. Madya Dr Darussalam Abu Bakar-03-55211425 atau
Pegawai Eksekutif Penerbitan, Puteri Murni Salleh Hudin -03-55442785

Penganjuran Bengkel
Bengkel-bengkel  yang dianjurkan oleh Bahagian Penerbitan adalah bertujuan untuk memudahkan para penyelidik UiTM manghasilkan penulisan daripada penyelidikan mereka. Bengkel-bengkel ini  dianjurkan dengan sokongan daripada Jabatan Sokongan Penyelidikan PTAR. Pihak Penerbitan telah menganjurkan pelbagai bengkel sejak awal tahun 2010. Kebanyakan bengkel yang dianjurkan mendapat sambutan yang menggalakkan di kampus utama atau kampus cawangan. Ini merupakan satu usaha positif bahagian Penerbitan dalam usaha membantu para penyelidik UiTM.
Kebiasaannya pihak Penerbitan akan menjemput penceramah yang berpengalaman luas dan berpengetahuan tinggi untuk membantu penyelidik-penyelidik UiTM. Bahagian Penerbitan dan Jabatan Sokongan Penyelidikan PTAR juga akan menyediakan ‘hands on’ kepada peserta untuk memudahkan para peserta. Bengkel yang diadakan akan mengambil masa selama satu hari atau dua hari bergantung  kepada jenis bengkel yang dianjurkan . Antara bengkel yang pernah dianjurkan seperti ISI Web Of Knowlegde, Publication in Indexed Journal, Royal Society Chemistry, Jumpstarting Scholarly Writing dan bengkel ‘Hands On’ ISI Web of Knowledge.
Bengkel ini dianjurkan secara percuma dan peserta bengkel pula terdiri pelajar dan pensyarah UiTM. Pengalaman dan ilmu yang dikongsi oleh penceramah-penceramah juga amat membantu dalam menjadikan bengkel seumpama ini lebih menarik. Bahagian Penerbitan akan menjemput para pensyarah dari setiap fakulti dan juga pusat-pusat kecermerlangan untuk menghadiri bengkel-bengkel ini. Bahagian Penerbitan akan mengumumkan bengkel yang akan dianjurkan di masa hadapan melalui e-mail, facebook Penerbitan dan juga laman blog Bahagian Penerbitan RMI.

Penerbitan Jurnal
Jurnal yang berkualiti adalah terhasil daripada artikel atau makalah yang bermutu. Pihak UiTM sehingga kini masih bekerja keras untuk menjadi sebuah universiti pendidikan atau ‘Research Universiti (RU)’. Jurnal-jurnal penyelidikan merupakan salah satu aset yang penting bagi UiTM dalam mengejar matlamat tersebut. Oleh itu, jurnal merupakan salah satu kepentingan yang dijaga oleh pihak Penerbitan RMI.  Pihak Penerbitan menghasilkan dua naskhah jurnal iaitu Social Management Research Journal (SMRJ) dan Scientific Research Journal (SMJ). Kedua-dua jurnal ini sentiasa dipantau dan dikemaskini oleh staf Penerbitan RMI.
Kedua-dua jurnal ini telah dihantar ke badan indeks dunia iaitu ISI untuk mendapat pengiktirafan sebagai jurnal berimpak tinggi. Jurnal berimpak tinggi penting bagi UiTM kerana jurnal yang mendapat petikan berindeks tinggi akan melonjakkan nama UiTM sekaligus membolehkan UiTM mencapai ‘RU’. Bahagian Penerbitan bersama dengan lembaga editor jurnal meletakkan kriteria yang ketat bagi setiap artikel yang dibukukan ke dalam kedua-dua jurnal. Setiap artikel perlu melalui 12 langkah tertentu sebelum ia diterbitkan ke dalam kedua-dua jurnal ini.
Langkah ini merupakan kaedah yang terbaik bagi pihak Penerbitan dalam melakukan tapisan kualiti terhadap artikel-artikel tersebut. Jurnal yang berkualiti tinggi akan lebih memberi impak berbanding dengan jurnal biasa. Sekiranya ada pihak yang ingin menyumbangkan artikel terhadap jurnal-jurnal tersebut, pihak tersebut boleh menghubungi bahagian Penerbitan.Selain itu, para penyelidik boleh juga menghubungi fakulti masing-masing untuk menyumbangkan artikel ke dalam jurnal yang diterbitkan oleh fakulti.  Terdapat 13 jurnal yang dihasikan oleh fakulti namun jurnal tersebut tidak berada dibawah pengawasan pihak Penerbitan kerana jurnal-jurnal ini akan dikemaskini oleh pihak yang telah dilantik oleh fakulti dan akan disaring oleh lembaga editor yang juga dilantik oleh pihak yang diberi tanggungjawab menguruskan jurnal fakulti tersebut. Kesemua jurnal tersebut dipaparkan di laman web rasmi RMI.


Bahagian Penerbitan memulakan blog untuk memudahkan para penyelidik UiTM

Bahagian Penerbitan kini bergerak selangkah lagi bagi memudahkan para penyelidik seluruh UiTM untuk berkomunikasi dengan kami.
Blog ini dibina dengan tujuan untuk:
- Memudahkan jaringan komunikasi antara penyelidik UiTM dan Bahagian Penerbitan.
-Untuk mewarwarkan sebarang informasi terbaru berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Bahagian Penerbitan.
-Memberi informasi tentang jurnal, pengesahan dalam jawatan, bab dalam buku dan juga bengkel-bengkel seperti bengkel High Impact Factor Journal, ISI Web of Knowledge, Royal Society of Chemistry, Jumpstarting Scholarly Writing dan lain-lain.